zajímavosti a kuriozity

Šiva Lingam v Brně

9. ledna 2015 v 0:04 | hvezdnysnilek2

Jedním z nejvýznamnějších symbolů je Šivův lingam. Ano, správně, je to onen (vesměs) černě vypodobněný mužský úd, kterému se v lndii budete nejspíš klanět. Šivův lingam je symbolem všech symbolů, zahrnuje v sobě totiž všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Neklaníme se oddaně mužskému falu, jak by si rádi někteří pánové mysleli.
Abychom lépe pochopili význam symbolu, připomeňme si, co symbolizuje Šiva. Šiva promlouvá ke svým poutníkům nezaměnitelnou řečí ticha. Pán Šiva je nesmrtelná duše našeho vlastního Já, která tiše přebývá v nejniternějším zákoutí vlastního srdce. Chápeme jej jako beztvarý átmán (nesmrtelná duše), který je ale identický s bráhmanem (univerzální duch). Šiva je nevyjevená podstata, již nelze ničím změřit, nikam ji zařadit, nelze ji pochopit ani intelektuálně pojmout, neboť Šiva začíná žít tam, kde končí mysl. Šivu můžeme však realizovat tím, že do něj vstoupíme plným pochopením JÁ JSEM. Vyjádřeno jinými slovy, Šiva je ono nic, ze kterého vychází vše. Je beztvarou, bezpohlavní, bezvonnou a bezbarvou podstatou Prakriti samé.
Důvodem, proč tedy Šiva potřebuje lingam, je potřeba propojení s projeveným světem, a tedy tím, ve kterém se ocitáme. "Linga" v sanskrtu znamená "symbol" či "znak", jenž přivádí k nějakému závěru. Lingam tedy znamená identifikaci a symbol, jehož prostřednictvím lze zjistit, co je pravda a skutečnost. Lingam je to, co je neviditelné, a přesto může být identifikováno. Když se narodí dítě, jak zjistíte, zda se je mužem, nebo ženou? Existuje pouze jedna část těla, pomocí které dovedeme určit pohlaví, a tudíž i směr, jímž se člověk bude ubírat. Bez tohoto určovacího znaku vypadají všechny děti stejně. Jen jedna část (znak) vám napoví, kam budoucnost směřuje. Proto používáme jako symboliku onoho rozlišení lingam. "Linga" znamená "pohlaví". Rodové znaky, povaha věci značí to, pomocí čehož můžete identifikovat něco, co ještě není plně vyjeveno. Tudíž Šivův lingam doslovně znamená "božství, které ještě není vyjádřeno". Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.
Sanskrit - tento prastarý jazyk - je velice silný a ukrývá samu podstatu bytí, světlo vědění vyzařované skrze slova a slabiky. Stejně tak vystihuje význam i energii slova "linga". Zkuste položit kámen na cokoliv a stane se lingamem, což znamená, že skrz kámen myslím na něco, co ještě nebylo vyjádřeno. Jinými slovy, cokoliv může být vstupní branou k nekonečnu, neboť potenciál najdeme ve všem, v každém položeném kameni, a tedy příležitosti; v každém pocitu, každé zkušenosti, každé hmatatelné i nehmatatelné věci. Šiva je pak všepodtrhující a všeprostupující podstata - potenciál, jehož lingam určuje jeho budoucí podobu.
Kdykoliv zachytíme tyto vibrace a začneme si všímat symbolů, vězte, že se nejedná jen o snahu podvědomí komunikovat s vědomím bdělého stavu, ale o snahu átmanu komunikovat s vámi. Takže až se vám příště bude zdát třeba o vodě, načež na druhý den začne pršet a doma vás nato přivítá kapající kohoutek, neběžte hned k vyhledavači a nehledejte, "co to znamená." Místo toho zkuste nepřekládat, ponořte se do ticha a nechte Šivův lingam, ať vás postupně vede od projeveného k neprojevenému.

Lidi jsou tak hloupí, že si neváží, že tu máme Šiva Lingam!
Smějící se

"Život“ na Slunci

17. října 2013 v 22:43 | hvezdnysnilek2
ddd

Hledám smysl života

18. července 2013 v 15:02 | hvezdnysnilek2
Nedávno jsem si dala následující inzerát:

fff

Ani nevím proč, přepadla mě jednou v noci depka, tak jsem tohle vymyslela, a druhý den šla podat do Kauflandu. Asi o 14 dní později jsem pak stejný lístek dala i do druhého Kauflandu. Nevím sice, jak dlouho si tam moje lístky pobyly, každopádně mě velmi zajímaly reakce - pokud se tedy nějaké objeví.


Výsledek: 1 mail se zájmem o seznámení (od ženy Zamračený),

propagační materiály různých církví a sekt naštěstí žádné.

Ale co jiného jsem mohla čekat, že?
Možná zázrak a pozitivní publicitu, které se mi však vyhýbají...


ddd

Geniální!

22. ledna 2012 v 23:55 | hvezdnysnilek2
bbb

History Of Condom

6. ledna 2012 v 0:35 | hvezdnysnilek2

http://www.funerbox.com/wp-content/uploads/2012/01/condom_01.jpg

Najdi kočku :-)

5. října 2011 v 20:56 | hvezdnysnilek2
fff
hhh

Fascinující stromy

1. října 2011 v 21:58 | hvezdnysnilek2
hhhpohanský dubový háj Usmívající se


dddsiamská dvojčata
ddd
strom života


fff
Co je člověk? Jen hmyz a škůdce Země!


dddstrom v bouři


fff
mocná symbolika domova...

Jak tohle mohlo vůbec vyrůst? :-o

1. října 2011 v 21:28 | hvezdnysnilek2
dddddd
ggg

Další rostlinná kouzla najdete zde:

Dvě slunce (parhelia, sundog) dnes nad Brnem

12. září 2011 v 23:09 | hvezdnysnilek2
dddlll

Chrámy konzumu II.

7. března 2011 v 19:15 | hvezdnysnilek2

*************************************************************

STŮJ A PŘEMÝŠLEJ!

POTŘEBUJI SKUTEČNĚ

TOHLE ZBOŽÍ???


Stop konzumu!

****************************************************************************************************

 
 

Reklama